EEN BERLIJNSE MUUR VAN VIJFTIGPLUSSERS! Een onheilspellende kop op de cover van Publiek Denken, vakblad voor professionals in de publieke sector. Het themanummer over de arbeidsmarkt voor ambtenaren.

Oei dacht ik. Dat is niet best: een Berlijnse muur nog wel. Met daarachter opgesloten natuurlijk de arme vijftigminners… hunkerend naar ontplooiing, zeggenschap en mooie posities. Overigens leek die kop me bedacht door een lid van de gevreesde leeftijdsklasse, want: wie onder de vijftig weet nou nog wat de Berlijnse muur was?! Die lag al in stukjes in de souvenirwinkels toen generatie Y nog moest leren fietsen. Maar dat terzijde.

De kop verwijst naar een artikel over de gebrekkige doorstroom binnen de Rijksoverheid. Het Rijk als werkgever heeft in de crisisjaren ‘op slot’ gezeten, waardoor de leeftijdsopbouw nu nogal eenzijdig is. Het percentage jonge ambtenaren is gedaald, waarbij ‘jong’ ruim wordt genomen: alles onder de vijftig. Dat is niet erg goed voor de diversiteit, dus ik kan me goed voorstellen dat er actief gezocht wordt naar manieren om over de hele linie te verjongen.

Maar, verder lezend, kom ik een veelgemaakte denkfout tegen. Of eigenlijk twee. Het artikel beschrijft de veranderende relatie tussen overheid en burger: mondigheid, netwerksamenleving, technologie, we weten het allemaal. En dan komt het: “Al die ontwikkelingen vragen om een ander soort ambtenaar, met twentyfirst century skills zoals communicatieve, creatieve en digitale vaardigheden. De instroom van jongeren is daarom een dwingende noodzaak.”

Ja, als je zo denkt begrijp ik wel dat je het over een Berlijnse muur hebt.

Denkfout 1: communicatieve en creatieve vaardigheden zijn typisch voor de eenentwintigste eeuw. Als we niet al héél lang geleden waren begonnen met creatief communiceren liepen we nu nog in een berenvel en was er helemaal geen Rijksoverheid, met of zonder vergrijsde ambtenaren. Wij twintigste-eeuwers, werkenden van nu, beschikken dus in het algemeen ook over deze vaardigheden. De een meer dan de ander – omdat we allemaal verschillende mensen zijn. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen dat een vijftigplusser minder communicatief of creatief zou zijn dan een dertigminner.

Denkfout 2: voor ‘een ander soort ambtenaar’ is instroom van jongeren een dwingende noodzaak. Dat wekt de suggestie dat er met vijftigplussers niet veel meer te beginnen valt. Het klassieke beeld van de stoffige, vastgeroeste oude ambtenaar; hopelijk kunnen we hem met zachte dwang wat eerder naar de uitgang helpen, en anders wordt het lijdzaam uitzitten tot ‘ie eindelijk aftaait naar z’n caravan. Stel je eens voor dat het lukt: met  geweldige campagnes en wervingsacties komt er een mooie instroom van enthousiaste jonge ambtenaren op gang. Dan is er voorlopig óók nog steeds de werkelijkheid van een groot aantal vijftigplussers. De komende jaren worden dat er alleen maar meer, want tja, er zijn ook heel veel vijfenveertigplussers en die vieren allemaal ieder jaar hun verjaardag. Zo is nu eenmaal de samenstelling van de beroepsbevolking op dit moment, niet alleen bij de overheid maar in de hele arbeidsmarkt.

Een Berlijnse muur breek je af, maar medewerkers die nog zo’n 15 tot 20 jaar te werken hebben, zijn geen stenen. Dat zijn mensen met een hele bak werkervaring, waar je als overheid  – of welke andere organisatie dan ook – nog goed gebruik van kunt maken. Vijftigplussers zijn mensen zoals jij en ik, met talenten, dromen en ontwikkelpunten. Wat mij betreft is het dan ook de hoogste tijd om hun ontwikkeling serieus te nemen.

Beste ambtenaren, beleidsmakers, HR-managers, leidinggevenden: belangrijke vaardigheden vind je in iedere leeftijdscategorie en moeten blijvend ontwikkeld worden, of iemand nu 28 of 58 is. Zet in op leren en ontwikkelen. Niet alleen van jonge talenten en ‘high potentials’, maar ook van ervaren professionals die nog jaren mee kunnen en willen.

Is er in  jouw organisatie ook een hoge gemiddelde leeftijd? Vind je het lastig om ervaren medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling? Vraag je je af hoe je verandering of innovatie tot stand moet brengen in een vergrijzende organisatie? Misschien is de masterclass Ontwikkelen met ervaren medewerkers iets voor je. Of misschien zijn je ervaren collega’s geïnteresseerd in  Ontwikkelcoaching. Meer weten? Kennismaken? Neem vooral contact op!

Ja, ik wil contact